Kejian Holding har etablerat ett relativt perfekt försäljningsnätverk och lagringssystem, inrättat ett försäljningsbolag i Nord- och logistikcenter, har en grupp utmärkt teknik, mottagande service team. Tjänsten är uppdelad i tre nivåer:


Förhandlingsservice

Före försäljning av produkter, försäljningsrepresentant. bör introducera produkter till kunder genom produkter som beställer möte, dörr till dörr besöker och skickar ett brev, frågar efter konsultation och rekord. För att hjälpa kunden välja lämplig produkt.


Inköpstjänst

1) Affärsenhetspersonal bör på allvar hantera kontrakt och förstå användningen av företagets produkter. Samtidigt skickas produkter till kundens utsedda platser i rätt tid, exakt och säkert. Lyssna noggrant och göra anteckningar behövs.

2) Vid behov bör kontraktets genomförandesituation matas tillbaka till kunden, inklusive förändring av produktkrav, som måste samordnas med relevanta personer och kunder.


Kundservice

1) Personlig kundservice. Vi vinner konkurrensfördelar genom att bygga upp kundnöjdhet och kundlojalitet och publicera företagets marknadsföringsstrategi och relaterade policyer i tid. Vi värderar och löser kundens klagomål i tid.

2) snabb service. Vi svarar inom 24 timmar efter mottagandet av kundernas kvalitetsåterkoppling och tillhandahåller support på plats inom 48 timmar enligt speciella krav.

3) Gratis teknisk rådgivning och tjänster. Vi hjälper kunderna att lösa byggproblem via telefon eller demonstration på plats etc.