Tätningsmedel huvudsakliga bas byggmaterial

Butylgummi, akryl, styren-butadiengummi, neopren, silikon

Tung olja, linolja PuTTY

Hot-melt-pitch-baserade serie av oxidation andhardening av glas PuTTY

Silikon (ta bort ättiksyra, alkohol, keton, de n-typ), polyuretan

Polysulfid gummi, silikongummi, silikon, polyuretan ändras

Kännetecken för byggnad tätningsmedel (fördelar och nackdelar):

① volym contractionen;

II härdning tid fast-fri styrka andtoughness i infällbar delar inte gäller icke-elastiska (medium) är inte lämplig för användning inretractable delar

Tre delar, start från surfacehardening, lätt konstruktion.

④ olika bota med olika temperatureand luftfuktighet;

⑤ volymen är liten, lätt att skumbildning

⑥ behöver blanda drift;

⑦ volym krympning;

H-cured snabbare;

Krispy Kreme temperatur påverkar curingspeed