Kännetecken för neutralt tätningsmedel

1: inga frätande åtgärder på metaller, mediastability.

2: stark vidhäftning, hög draghållfasthet, andweathering motstånd, vibrationer motstånd, andprotection mot fukt, lukt-resistenta andadapt egenskaper largevariation av varma och kalla

3: god beständighet mot UV ljus, ozon resistenta andweather egenskaper, kan anpassa sig tochanges i yttre förhållanden förlorar sigill.

4: neutral silikon tätningsmaterial övervinner acidcorrosion av metalliska material och siliconesealant reagerar med alkaliska materialcharacteristics

5: väl befolkade delar av alla defekta och hasa bra vätning av ytan.

6: När kontakten med fukt i airwill bildar en hård gummi-liknande fast material

7: god vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial withexcellent vidhäftning

8: ytor är kompakt, flexibel, har goodadhesion på metallytan och bildar en continuousfilm.

9: det är inte på grund av sin egen vikt och flöde, Shandong tätningsmedel kan användas för topp eller sidovägg leder utan hängande, kollaps eller skjul.